Friday, 14 January 2011

2. setkání JUG Ostrava - Wicket + Open space

Ve středu 12.1.2011 proběhlo druhé setkaní Java komunity v Ostravě. Na základě zpětné vazby z předchozího setkání jsme změnili agendu ze dvou přednášek na jednu přednášku a Open space. To, v nové zpětné vazbě, pozitivně vnímá naprostá většina z Vás. Příjemně nás překvapila účast - 80 návštěvníků.

Pamatujte, že my všichni dohromady máme mnoho informací ke sdílení s ostatními. Přispějte do komunity a předneste své téma na příštím Open Space. Se svými tématy prosím kontaktujte organizátory. Děkujeme.

Zde se můžete podívat na první pokus o videozáznam přednášky. Následuje několik fotografií:

Tomás Tureček - "Jak vyvíjet produkt, aby byl testovatelný ode dne jedna"

Účastníci diskuse s Tominem

Pavel Klobása - "Zkušenosti s Apache Wicket"

Tominovo grafické vyjádření

Roman Bosák - "Buildování s Mavenem"

Pavel Klobása - "Zkušenosti s Apache Wicket"

Roman Bosák - "Buildování s Mavenem"

Tomino odpovídá na dotazy

Přednáškový sál

Roman Bosák - "Buildování s Mavenem"

Pavel Klobása - "Zkušenosti s Apache Wicket"

Roman Bosák - "Buildování s Mavenem"

Tomás Tureček - "Jak vyvíjet produkt, aby byl testovatelný ode dne jedna"

Tomás Tureček - "Jak vyvíjet produkt, aby byl testovatelný ode dne jedna"